Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Rekisterinpitäjä
Yrityslahja / FinGroup Oy
Tuottajantie 22, 88600 Sotkamo
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Markus Sorjonen
info@yrityslahja.net
050 324 6126
 
Rekisterin nimi
Yrityslahja / FinGroup Oy:n asiakasrekisteri.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden hoito sekä kommunikointi asiakkaan kanssa.
 
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan mahdolliset laskutus- ja yhteystiedot, sekä tilaushistoria.
 
Tietolähteet
Tietolähteenä toimii asiakkaiden itsensä ilmoittamat tiedot.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kenellekkään ulkopuoliselle.
 
Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu siten, että kenelläkään ulkopuolisella ei ole pääsyä rekisterin tietoihin.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.