Toimitus- ja sopimusehdot


Yrityslahja.net on verkkokauppa, jossa tuotteiden myyjänä toimii Yrityslahja / FinGroup Oy, (y-tunnus 2172681-2). Yrityslahja / FinGroup Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Yrityslahja.net verkkosivuilla.

Yrityslahja / FinGroup Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista tilannetta tai olosuhteiden muutosta, joka on Yrityslahja / FinGroup Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Yrityslahja / FinGroup Oy ei kohtuudella voi voittaa. Yrityslahja / FinGroup Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

 

Asiakkaalle

Yrityslahja / FinGroup Oy myy tuotteita ja palveluita  pääsääntöisesti yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön. Yrityslahja / FinGroup Oy myy tuotteita myös täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle.

Yritysasiakkaiden ja Yrityslahja / FinGroup Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Asiakkaan on luovuttettava tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja- ja yritysasiakkaalta yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, sekä postiosoitteen, puhelinnumeron ja tarvittaessa erillisen laskutus-tai toimitusosoitteen.

 

Tilaaminen

Puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja käytetään tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen, sekä mahdolliseen Yrityslahja / FinGroup Oy:n suorittamaan puhelinmarkkinointiin ja/tai sähköpostimainontaan.

 

Maksutavat

Tuotteet maksetaan laskulla. Maksuaika on 14 päivää. Lasku lähetetään postitse tai sähköisessä muodossa asiakkaan toiveen mukaan. Tuotteet laskutetaan pääsääntöisesti silloin, kun kaikki tai suurin osa tuotteista on toimitettu.  Sellaisissa tilanteissa joissa osa tuotteista jää viivästyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi jälkitoimitukseen, toimitetaan loput tuotteet asiakkaalle lähetyskuluitta.

 

Toimituskulut ja toimitustavat

Toimituskulut vaihtelevat toimitustapojen mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä. Tavaran toimittajana toimii pääsääntöisesti Matkahuolto. Myös Postitoimitukset ovat mahdollisia. Toimitetuissa tilauksissa voi mahdollisesti olla saatavilla erikseen asiaakkaan pyytäessä lähetystunnus, jolloin lähetyksen kulkua voi seurata lähetystunnuksella.

 

Toimitusajat

Toimitusaika-arviot on arvioitu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen sekä sen hetkisen tuotantokapasiteetin perusteella. Yrityslahja / FinGroup Oy ei ole  vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Yleisimmät toimitusajat ovat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 14-30 päivää. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. 


Tilauksen käsittelyajat

Käsittelyajalla tarkoitetaan sitä aikaa jolloin Yrityslahja / FinGroup Oy on ottanut saapuneen tilauksen käsittelyyn edistääkseen tilauksen etenemistä sopimalla asiakkaan kanssa mahdollisista tilauksen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä. Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-5 työpäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä.
 

Tilauksen peruutus- ja palautusehdot

Yritysasiakkaan toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista palautusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan asiakkaalta. 
Kuluttajalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä, muokkaamattomia sekä myyntikelpoisia tuotteita.

Palautusosoite:

Yrityslahja / FinGroup Oy
Tuottajantie 22
88600 SOTKAMO

 

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa sovittuja tuotantoehtoja, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut kuljetuksen yhteydessä, on lähetyksestä tehtävä välittömästi reklamaatio tavarantoimittajalle.

 

Takuu ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.
Yrityslahja / FinGroup Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksistä. Yrityslahja / FinGroup Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

 

Palvelut

Yrityslahja / FinGroup Oy toimittaa mm. painatus-, tulostus- ja brodeerauspalveluita. Asiakas on vastuussa lähettämiensä painomateriaalien (logot, painatettavat/ brodeerattavat/tulostettavat tekstit jne.) laadusta, luonteesta ja/tai oikeellisuudesta. Yrityslahja / FinGroup Oy ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä. Paino- ja värinäytteet sekä mallikappaleet toimitetaan tilattuna lisämaksusta.

Palvelutilauksella ei ole peruutus- tai palautusoikeutta. Aloitetusta työstä laskutetaan kaikki aiheutuneet kustannukset, jos tilaus perutaan asiakkaan toimesta sähköisen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Työ pyritään pysäyttämään mahdollisimman pian asiakkaan tekemän perumisilmoituksen jälkeen.

Kaikki oikeudet asiakkaan materiaaliin pidätetään siihen saakka kun tilauksen hinta on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli asiakkaan luovuttama materiaali kuuluu kolmannelle osapuolelle, koskettaa pantti- ja pidätysoikeus myös tätä materiaalia, minkä asiakas on velvollinen ilmoittamaan kolmannelle osapuolelle ennen materiaalin luovuttamista Yrityslahja / FinGroup Oy:n haltuun.

Yrityslahja / FinGroup Oy:lla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa asiakkaalta kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolelta tulevista tilannemuutoksista tai muista seikoista. Tällaisia muutoksia ovat toimitetun aineiston puutteellisuus, sovitun aineiston korjaukset ja muutokset työsuorituksen käynnistyttyä, asiakkaan aiheuttama kohtuuton viivästys, ylimääräiset vedokset, paino- tai värinäytteet sekä tuotemallit. Mahdollista lisärahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, Yrityslahja / FinGroup Oy:n tiedottaa tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

Tilauksessa ei katsota olevan virhettä, jos virhe johtuu alkuperäisaineiston virheestä ellei virheen korjaamisesta ole sovittu vedosta tarkastettaessa selkeästi kirjallisesti. Tulkinnanvaraisen virhekorjauksen kohdalla vastuu on asiakkaalla.

Yrityslahja / FinGroup Oy pidättää oikeuden virheen korjaamiseen. Virheen luonteen ja laadun perusteella arvioitu virhe korjataan myöntämällä kohtuullinen hinnanalennus tai toimittamalla vastaava tuote. Virheestä aiheutuvan korvauksen määrä on korkeintaan tilauksen hinta. Yrityslahja / FinGroup Oy ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai ansionmenetystä, jotka ovat aiheutuneet virheestä.

Asiakas vakuuttaa, että toimitettu alkuperäisaineisto tai muu materiaali ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- ja/tai teollisuusoikeuksia, eikä materiaaliin kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia tai velvoitteita. Tämä koskee myös muita aineettomia yksinoikeuksia. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki Yrityslahja / FinGroup Oy:lle aiheutuvat kustannukset ja korvaukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista.